Ange ett värde

TIP Insight

Ett mer transparent, effektivt och säkert transportekosystem

TIP Insight är vårt sortiment av telematikbaserade digitala och uppkopplade tjänster som tar trailertelematiken till nästa nivå. Om du inte bara nöjer dig med att veta var dina trailer befinner sig, utan också önskar rapporter om dess "hälsa", så kan TIP Insight hjälpa dig.

TIP insight består av en telematikenhet monterad på trailern, valfria sensorer och en användarvänlig platform som ger information till användaren.

Funktionaliteten sträcker sig från enkel "track and trace", med geofencingkapacitet, till prestationsrelaterad information på skärmen med varningar om allt från bromssystemets skick och öppning av bakdörrar till däcktrycket och temperaturen på kylaggregatet.

 

 • Enkel "track and trace" för att följa trailerns förflyttningar
 • Övervakning av bromsar & däcktryck
 • Övervakning av kylaggregatstemperatur och dörrstatus (öppen/stängd)
 • Enkel att använda, intuitiv plattform med varningar och personlig rapportering
 • Koppla ihop med andra telematiksystem för kontroll av din totala fordonsflotta

Klicka nedan för att få mer information om de olika delarna i TIP Insight

Ladda ner vår TIP Insight-broschyr här.

Ange ett värde
Ange ett värde
Ange ett värde
Ange ett värde
Ange ett värde
Fyll i en giltig emailadress
Fyll i ett giltigt nummer, max 13 tecken
Ange ett värde

Vad är FleetConnected?

FleetConnected är en webbaserad plattform som övervakar och visar information i realtid från dina trailers. Det möjliggör interaktion med chaufför och visualisering av deras aktiviteter. FleetConnected innehåller också en serie anpassningsbara rapporteringsverktyg för att hjälpa till med fjärrstyrning av en flottan, vilket hjälper till att säkerställa att dina tillgångar fungerar effektivt och säkert .

Plattformen kan enkelt integreras med din befintliga programvara för att ge ytterligare funktionalitet för din fordonsparksdata.

TRACK AND TRACE

 • aktuell placering & körriktning
 • beräkna rutter, se kilometerställning, hastigheter och ETAer

STATUS

 • körning eller stillestånd
 • axelbelastning

GEO-FENCING

 • varningar vid in- eller utpassaga av fördefinierade områden
 • varningar relaterade till planlagda ankomsttider

VARNINGAR

 • hastighet, hårda inbromsningar
 • överlass, stabilitet

RAPPORTERING

 • avståndsbaserad, aktivitetsstatus
 • anpassningsbar

 

Varför använda FleetConnected?

FleetConnected erbjuder ett intuitivt, användarvänligt gränssnitt med realtidsupplysning av tillgångar, analysverktyg och hjälper i allmänhet till att effektivt optimera hanteringen av fordonsflottan. Funktionaliteten av plattformen sträcker sig från enkel "track and trace" med geofencing till prestandarelaterade varningar direkt på skärmen.

Hur används FleetConnected?

Genom att integrera FleetConnected med hårdvaran som är monterad på dina trailers, kan du antingen logga in eller reagera varsamt på frågor som rör din trailerflottas plats eller prestanda. Genom att integrera FleetConnected med TIP: s API, DataBridge, kan du dra nytta av en helhetsvy av din fordonsflotta om du redan har befintlig telematik eller andra fordonshanteringssystem på plats.

FleetConnected-Mobile

Med FleetConnected-Mobile har du alla fördelarna med FleetConnected men på samtliga dina mobila enheter. På så sätt kan du hålla dig uppdaterad med din flotta när som helst.

Connect to FleetConnected:

Vad är FleetBeat?

FleetBeat är en robust telematikhårdvara som är monterad på en trailer och som tillhandahåller realtidsposition och utförlig bromssystemdata till vår backoffice-plattform, FleetConnected. Direkt uppkoppling mot trailerns EBS gör att den kan ge utförlig information som möjliggör en överblick över trailerflottans prestanda och hälsa.

 

 • integrerad GPS-modul för exakt rapportering av trailerns position, körning / stillastående, hastighet, körsträcka
 • samlar automatiskt utförlig EBS-data för att rapportera om trailerstabilitets, hårda bromsningar, diagnostiska felkoder, icke-ISO-anslutning, axellaster etc.
 • data som samlas i realtid men rapporteras i intervaller

Varför använda FleetBeat?

FleetBeat sätter din trailers utnyttjande först! Tillgången till driftsdata i realtid genom FleetConnected, hjälper dig att fatta smarta beslut för att hantera och förbättra det dagliga användandet av dina trailers. Om du vill optimera trailerns underhåll och drifttid kan du lita på FleetBeat ger dig informationen för att göra det

Hur fungerar FleetBeat?

Efter installationen av FleetBeat-enheten och back-office-installationen, börjar hårdvaruenheten kommunicera driftsdata i realtid med FleetConnected.

Vad är FleetBeat-Cooler?

Precis som med FleetBeat är FleetBeat-Cooler en robust telematikhårdvara som är monterad på trailern och som levererar realtidsposition och utförlig bromssystemdata till vår backofficeplattform, FleetConnected. Återigen, direkt anslutning till trailerns EBS ger den möjlighet att ge utförlig information som möjliggör insikt om din trailerflottas prestanda och hälsa.

Men, FleetBeat-Cooler tillhandahåller också fjärrstyrning, uppkoppling till dataloggar och möjliggör också uppkoppling till dörrsensorer (se DoorPlus).

 

 • integrerad GPS-modul för exakt rapportering om trailerposition, körning / stillastående, hastighet, körsträcka
 • samlar automatiskt utförlig EBS-data för att rapportera om trailerstabilitet, hårda inbromsningar, diagnostiska felkoder, icke-ISO-anslutning, axelbelastning etc.
 • data som samlas i realtid, men rapporteras i intervaller
 • temperaturövervakning
 • uppkoppling till kylaggregat / system för rapportering av bränslenivåer, felkoder, driftstimmar diesel / el
 • erbjuder dörrsensorfunktionalitet

Varför använda FleetBeat-Cooler?

FleetBeat-Cooler skjuter gränserna för trailertelematik. Det hjälper dig att optimera säkerheten för din last och trailer samt förbättra den generella säkerheten på vägen. Maximal uppkoppling garanterar operationell transparens och förenklar hanteringen av fordonsflottan i praktiskt taget alla situationer.

Hur fungerar FleetBeat-Cooler?

FleetBeat-Cooler installeras vanligtvis nära trailerns EBS-enhet under chassit. Efter installationen och backoffice-installationen börjar hårdvaruenheten att kommunicera i realtid med FleetConnected. Från det ögonblicket kan fordonshanteringsteamet övervaka och hantera dina trailers mer effektivt.

Vad är TyrePlus?

TyrePlus är nästa generations äcktryckövervakningslösning för släpvagnar, som är speciellt utformad för att minska flottans driftkostnader och för att förbättra fordonssäkerheten. Förutom övervakning av däcktryck tillhandahåller TyrePlus också temperaturdata för att förbättra tidig läckageindikering, vilket bidrar till förbättrat fordonsunderhåll och livslängd på däcket. Tack vare TyrePlus kommer den som är fordonsansvarig att ha möjlighet att ta emot statusrapporter om däck via FleetConnected, inklusive en tidig varning i händelse av avvikelser.

 

 • registrerar under / övertryck
 • rapporterar varje minut för att tidigt indikera eventuellt läckage, ökar trafiksäkerheten
 • registrerar temperatur, reducerar potentiella däckexplosioner
 • reducerar bränslekostnader, antal breakdowns & förlänger däckets livslängd
 • reducerar CO2-utsläpp, däckstölder
 • bidrar till att minska förseningar

Varför använda TyrePlus?

TyrePlus har utformats för att upprätthålla däcktrycket på den rekommenderade nivån och tidigt upptäcka långsamma punkteringar, vilket maximerar däckens livslängd och gör att däcken kan repareras snarare än bytas ut. Felaktigt inställt däcktryck kan också leda till plötsligt däckexplosion och orsaka onödig driftstopp

Hur fungerar TyrePlus?

TyrePlus är designat för att fungera med alla typer av trailers. Lösningen får kontinuerlig däcktryckinformation från internt monterade sensorer, och detta kommuniceras till dig. Fälgmonterade TyrePlus-sensorer har en koppling mellan däcktemperatur och tryck för att förbättra tillförlitligheten.  

TyrePlus levererar löpande uppdateringar av däcktryck och temperatur från varje övervakat hjul till back office, vilket gör att den fordonsansvariga enkelt kan följa upp däckens prestanda.

När ett däck måste kontrolleras eller bytas ut, levererar TyrePlus informationen direkt till fordonsansvarig, vilket gör att de kan planera underhåll efter behov.

Vad är DoorPlus?

DoorPlus är en magnetisk dörrkontakt som upptäcker om en trailerdörr är öppen eller stängd. Det avancerade dörrkontaktsystemet skickar ett "öppet/stängt"-värde via en fast anslutning till FleetBeat-Cooler. FleetBeat-Cooler kan kopplas till upp till tio sensorer. Dörrarnas status visas på FleetConnected-plattformen. Lösningen visar dörrstatusförändringar både i realtid och i ett historiskt översiktsdiagram.

 

 • registrerar öppning / stängning och rapporterar till FleetConnected
 • ger ytterligare säkerhet för laster med högt värde
 • hjälper till att säkerställa temperaturen i lasten
 • även för skåp utan kylaggregat

Varför använda DoorPlus

DoorPlus tillhandahåller mer än bara en metod för att säkra dörrarna, den ger också extra säkerhet genom att förebygga ändringar i temperatur på grund av obehörig öppning av kylda trailers. I den moderna världen erbjuder DoorPlus den sinnesro som ett enkelt hänglås inte kan.

Hur fungerar DoorPlus?

Dörrkontakten är byggd på två nyckeldelar: omkopplaren och magneten. Den avancerade switchtekniken är säkert monterad på trailerns golv eller tak medan dörrmagneten är monterad på själva trailerdörren.

När magneten kommer nära omkopplaren och dörren stängs, aktiveras systemet och en signal plockas upp av telematikenheten.

Magneten dras bort från brytaren när dörren öppnas, systemet byter läge och en realtidssignal plockas upp av FleetBeat-Cooler telematikenheten.

En magnetisk dörrkontakt känner av när en dörr öppnas eller stängs och skickar ett motsvarande meddelande till FleetBeat-Cooler. I FleetConnected visualiseras ändringarna i realtid och ett historiskt översiktsdiagram.

Vad är DataBridge?

DataBridge är TIPs API (Application Programming Interface), som levererar snabba integrationsfunktioner mellan TIP Insight och andra applikationer som du redan använder.

Varför använda DataBridge?

Öka produktiviteten genom att problemfritt länka dina befintliga applikationer till TIPs lösning, så att en enda plattform kan användas.

Hur fungerar DataBridge?

DataBridge förenar all mjukvaruapplikationsdata i intelligenta byggstenar. Tekniken gör att dina mjukvarupartners snabbt kan samla in all relevant information från den centrala databasen utan att behöva djupgående teknisk kunskap. Som ett resultat kan din personal arbeta i applikationer som de är bekanta med och som interagerar direkt med telematiklösningen.

Vad är TIP Insight?

TIP Insight är TIPs sortiment av telematikbaserade digitala onlinetjänster som syftar till att ge användarna information om deras trailers prestanda.

Är utbildning inkluderat i priset?

Ja, när det väl är installerat, kan utbildning ges, vanligtvis via en online-session.

Hur faktureras TIP Insights produkter till användaren?

En fast löptid avtalas med våra kunder och en månadsavgift faktureras. Det finns inga ytterligare kostnader, med några hårdvarupriser inbyggda i prissättningen.

Can TIP Insight användas i kombination med andra telematiksystem?

Potentiellt ja. TIPs API, DataBridge, gör det möjligt att ansluta till andra system så att användaren kan ha alla sina fordon synliga i en enda plattform, men det beror på tillgängligheten av ett API från det andra systemet också. TIP kan ge råd om möjligheten att ansluta TIP Insight till andra system.

Kan DoorPlus erbjudas till annat än kyltrailer?

Ja, trots att det krävs Fleet Best-Cooler, kan DoorPlus erbjudas eller användas på skåptrailer för att ge ytterligare säkerhet för laster med högt värde.

Hur ofta sänder FleetBeat / FleetBeat-Cooler signaler?

Trots att data samlas in i realtid, överför telematikenheten bara data med intervaller som är lämpliga för de funktioner som används. När den drivs (med en trailers elektroniska bromssystem eller kylaggregat) överför den data var femte minut medan den rör sig (om den inte rör sig är den var 60:e minut). Under stillestånd kommer det att sändas var 24: e timme för att spara batteritid och upp till 125 dagar.

Vad är skillnaden mellan FleetBeat och FleetBeat-Cooler?

FleetBeat-Cooler erbjuder samma funktionalitet som FleetBeat men tillhandahåller även temperaturövervakningstjänster och dörrsensorfunktioner.

Kan jag få TIP Insights produkter på mina egna trailer?

Ja, TIP Insights produkter kan också eftermonteras på dina egna trailer.

Kan TIP Insights produkter installeras på alla typer av trailers?

Ja, de kan installeras på gardin-, box- och kyltrailer samt chassi och annan specialutrustning

Är utbildning inkluderat i priset?

Ja, när det väl är installerat, kan utbildning ges, vanligtvis via en online-session.

Är det möjligt att få en demonstration av TIP Insight?

Ja. Du skulle faktiskt kunna få en demonstration online eller personligen av TIP Insight-plattformen, FleetConnected. Du skulle kunna se funktionaliteten i relation till verkliga trailers som är i drift. Dessa är utrustade med FleetBeat-Cooler, TyrePlus och DoorPlus.

Lastbilar

TIP erbjuder nu leasing och uthyrning av lastbilar. Vi har samarbetsavtal med de flesta större lastbilstillverkare och har därför ett brett produktutbud!Kontakta oss och ta reda på mer om hur vi kan hjälpa dig.

Gardintrailer

En gardintrailer är den vanligaste typen av släpvagnar. Den har flexibla sidor (gardiner) och passar nästan alla transporter.

Thermotrailer

En thermotrailer är en isolerad låda som är utrustad med en temperaturkontrollanordning.

Tanktrailer

En tanksläp/-trailer är ett vägfordon som kan bära vätskor eller pulver.

Chassi

Ett containerchassi är en trailerram som kan bära behållare.

Dolly

En dolly är den optimala enheten för att skapa 25,25 meters kombinationer till största flexibilitet

Skåptrailer

Ett skåp är en av de vanligaste släpvagnarna inom vägtransportindustrin. Det är en säker lösning för transport av värdefull eller känslig last.

Växelflak thermotrailer

En byte av växelflaksfrys är en utbytbar fraktbehållare med en temperaturkontrollanordning som enkelt kan separeras från bäraren.

Växelflak gardintrailer

En växelflak gardintrailer är en utbytbar fraktbehållare med flexibla sidor (gardiner) som enkelt kan separeras från bäraren.

Växelflak stål

Ett växelflak är en utbytbar fraktbehållare som lätt kan separeras från bäraren.

Växelflak tilt

En byte av kupé är en utbytbar fraktbehållare, med flexibla sidor (gardiner), som enkelt kan separeras från bäraren.