Ange ett värde

Tanktrailer

"TIP har en specialdivision enbart för tanktraileruthyrning och underhåll, eftersom vi förstår att tanktrailer är komplexa fordon med speciella krav."

Vi har en av de största och mest skiftande flottorna med tanktrailers för uthyrning i Europa och Nordamerika. I kombination med våra innovativa skräddarsydda lösningar och vår erfarna personal är TIP ert naturliga förstahandsval.

Tanktrailer leasing och uthyrning

Vi förstår att era tanktrailers kan variera, vilket förklarar varför vi har ett brett sortiment av hyres- och leasingslösningar som är utformade att täcka alla era behov. Våra tanktrailers kan hyras kort eller långsiktigt.

Utöver detta erbjuder vi sale and lease back (link sale and lease back)

Underhåll och reparation av tanktrailers

Vår underhålls- och reparationsservice avsedd för tanktrailers erbjuder en omfattande skräddarsydd servicelösning för våra kunders behov av förebyggande underhåll. Vi förstår att reparation av tanktrailers ofta är invecklad och kan involvera komplicerad lagstiftning. Det betyder att vi har speciella tanktrailersverkstäder och mobila serviceenheter som är avsedda att hålla era tanktrailers i drift, oavsett var eller när ni behöver det. Våra mycket skickliga tanktrailerstekniker kan utföra alla reparationer. Dessa omfattar:

 • Tanktrailerns tank
 • Säkerhetsinspektion av tank
 • Tryckprovning
 • Reparation vid haveri
 • Vakuumutrustning
 • Pumpar och kompressorer
 • Tanktrailerns elledningar
 • Hydraulik
 • Pneumatik
 • Växellåda
 • Service
 • Besiktning

Tanktrailerrenovering

 Vi stär redu att hjälpa till med renovering av era enheter.

Vi erbjuder även en marknadsledande service med renovering av tanktrailers, där vi kan flytta er tank till ett nytt chassi och öka tanktrailerns livslängd.

 • Innovativa lösningar
 • Reserverade speciella tankbilsverkstäder
 • Tankbilsrenovering