Ange ett värde

Operationall leasing

Operationall leasing är en leasing utanför balansräkningen, med flexibla villkor, som kan kompletteras med värdehöjande tjänster. Operativ leasing är speciellt effektiv för utrustning med högt värde, såsom trailers. Leasingkostnader baseras på utrustningens värde över den period ni behöver den.

Med vår Operationella leasing érbjuder vi en konkurrenskraftig månadskostnad på er utrustning. Ni betalar låga månadsavgifter utan restvärdesrisk.  I slutet av kontraktsperioden kan ni antingen köpa fordonet från TIP eller returnera det.

Fördelen med Operationell leasing:

  • Ingen stor investering på en gång
  • Ingen restvärdesrisk
  • I slutet av leasingperioden kan ni antingen köpa utrustningen eller returnera den
  • Ingen stor investering på en gång
  • Ingen restvärdesrisk
  • I slutet av leasingperioden kan ni antingen köpa utrustningen eller returnera den