Ange ett värde
Tillbaka

Fördelarna med leasing

Analytikern Technavio forutsager att den globala marknoden for uthyrning av lastbilar kommer att växa med en sammantagen årlig takt på 3 % mellan 2018 och 2022.
Vi på TIP Trailer Services ser också en tillväxt inom trailerleasing over Europa och Kanada med kunder som dras til! leasing på grund av ett stort antal fordelar.

TIP och trailerleasing

TIP är ett av de ledande företagen inom trailerleasing i Europa och Kanada, med en vognpark på omkring 70 000 fordon tillgängliga för leasing eller uthyrning. Under 2018
representerade leasade trailrar över 44 % av vår omsättning och med uthyrda trailrar ytterligare 23 %. Det har varit en "stadigt fortsatt efterfrågan på operationel! leasing på grund av ett stigande intresseområde med kunder som ses placera kapital i andra investeringsmöjligheter". Genombrottstakten för operationel! leasing av nya trailrar har legat relativt stabil över tid på 20 % med finansiel! leasing på 15-20 % och ägande/köp på 60-65 %. (källa: TIP:s årsrapport 2018)

Geografiskt fordelad leasing

Det geografiska området med den högsta graden operationel! leasing ar Norden med 37 % följt av UK och Kanada, båda med 28 % och sedan Benelux med 17 %, Tyskland med 16 % och Frankrike med 12 %. (källa: TIP:s årsrapport 2018)

Fördelarna med leasing

Leasing är ett kraftfullt, flexibelt och kostnadseffektivt sätt for transportchefer att kontrollera sina varierande medel- till långtidskrav på trailerparken. TIP:s trailerleasing ger kunderna många attraktiva fordelar inklusive:

• Effektiv kapitalplacering

Genom att leasa en trailer behover du inte investera en stor summa i forskött för trailerns fulla värde. Du behöver heller inte stå för de fasta kostnaderna inklusive underhåll. Det ger dig möjlighet att placera ert kapital inom er verksamhets kärnområden där ni kan öka värdet inom kundservice, automatiserad lagerhållning eller andra områden.

• Flexible finansieringsalternativ

Vi inom TIP leasar ett brett sortiment av trailrar med flexibel finansiering. Dessa omfattar "operationel! leasing", som är den vanligoste formen av leasing, "försäljnings- och återleasingskonstruktioner" och "finansiel! leasing".

Operationell Leasing – detta är en leasing som ligger utanför balansräkningen med flexibla villkor. Operationell leasing passar bra för trailers med högt värde. Leasingavgifter baseras på trailerns värde över den period ni behöver den. Av skateskäl betraktes ni som leasingtagare och kan därfor dra av räntan från skatten. I slutet av kontraktet kan ni antigen köpa fordonet av TIP eller returnera det.

Sale & leackback – med denna typ av leasing köper vi tillbaka er trailers til ett rimligt marknadspris och leaser den tilbaka till er för en fast månedsavgift. Med detta alternativ behöver ni nödvendigtvis inte redan äga trailern. Vi kan köpa den för er räkning som en del av avtalet med försäljning och leasa den tillbaka till er.

Finansiell leasing – med finansiell leasing för ni förvärva en trailer över tid i stället för att behöva betala den i förskott. Leasingavgifterna beräknas för en överenskommen period. En trailer som leasas med finansiell leasing är en kapitalvara i enr belans räkning. Er leasingavgift täcker ränta som âr avdrigsgrill och avskrivningsbar, vilket get utbyte i er balansräkning. I slutet av leasingperioden blir ni laglig âgare av kapitalvaran.

Tilgång till de senaste trailermodellerna

Under leasng har ni tillgång till de senaste trailermodellerna med den senaste teknologin. Som ledare inom trailerleasing drar vi nytta av ekonomiska skalfördelar och gynnsamma villkor vid Köp av trilrar från st’orre till verkare. I gengäld överför vi kostnadsbesparingar till er i form av trailrar till lägre kosnader än ni kan få som ett enskilt å. På så sätt kan ni få nyare trialermodeller och teknologi än ni kan ha råd med om ni beställer direkt från till verkaren.
Vi erbjuder en rad olika trailers för leasing, inklusive semitrailer, flaktrailer, kapeltrailer, skåptrailer, tanktrailer och kyltrailer som kompletterar er vognpark.

Trailerunderhåll

Genom TIP.s leasing kontrakt får du automatiskt fördelen med vår underhålls- och reparationsservice. Detta besparar er den investering som behövs för att driva er egna underhållsavdeling med högt specialiserade tekniker och reservdelslager

Vår underhålls- och reparationsservice omfattar besiktningskontroller, regelbundna kontroller av delar som bromsar och axlar samt trailerns kaross, hantering av underhåll och reparationer, dacksunderhåll och skadereparationer.

• Europeisk vägassistans

Genom leasing blir ni automatiskt medlem av TIP:s europeiska vägassistansprogram. Detta nätverk är en blandning av verkstäder som ägs helt och hållet av TIP och lokala delägare runt Europa. De är verksamma i 16 länder runt om i Europa dygnet runt och 365 dag ar per år. Detta nätverk består av över 5 000 verkstäder inklusive över 20l mobila servicebilar.

• Skötsel av fordonspark

Det finns andra värdeokande tjanster som kan vara er till nytta:

TIP:s skötsel av fordonsparker inklusive TIP:s kundportal - Vi förser er med analyser av era trailrar genom användning av KPl-rapporter. Det säkerstaller att alla trailrar får regelbundet underhåll och är trafikdugliga.
Genom den webbaserade TIP Customer Portal som ingår i ert leasingpaket, kan du få information om ert konto inklusive en digital obruten process for verkstadsförvaltning.

• TIP:s konsulttjänst for vognparker

Vårt team av TIP-konsulter for skotsel av fordonsparker kan arbeta med er och ert team for att analysera hantering av er fordonspark och identifiera sätt på vilket ni kan forbättra er prestation ytterligare och minska den totala kostnoden for agandet av er fordonspark. Efter en förvarvsutredning av ert företag, avger våra fordonsparkskonsulter en fullstandig rapport inklusive nyckelfynd, rekommendationer och en plan, som TIP kan hjalpa er att realisera.

• Telematik 

Som stod för hantering av er fordonspark kan vi leverera, installera och hjälpa er använda telematiktekniken på era fordon. Via telematik kan ni övervaka er vognpark och använda fjärrdiagnos på era fordon för att optimera vognparkens prestation. Applikationer omfattar arbetsfördelning, kommunikation med förare, underhåll i tid, spårning av fordon och säkerhet.

Kontakta TIP Trailer Services for att få veto mer om alla fördelarna med leasing av trailrar.

2019/06/14

Dela denna nyhetsartikel

TIP Updates

Receive important TIP updates!

Fill in the field below with your email to receive latest information from TIP in the future

Genom att fylla i detta formulär godkänner jag att TIP behandlar min information enligt TIP's sekretesspolicy.

Relaterade nyheter

"FleetRadar™ is updated to provide users with their invoice infor..."

FleetRadar™, TIP’s ‘one-stop’ portal for accessing information on TIP hired or maintained fleet, ...

2022/04/20

"Managing your trailer performance through relevant maintenance sol..."

Irrespective of whether you operate a large or a small fleet of trailers, maintaining the roadworthiness ...

2022/04/07

"Benefit from TIP’s international network"

Whenever, wherever, we've got you!

2022/02/22